Velkommen til Jotron Arena Larvik!

(Norwegian text only) Jotron blir ny navnesponsor av Larviks storstue.

27. mai, 2020

“Jeg er veldig stolt og glad for at vi nå har inngått en avtale med Jotron. De holder til i Larvik og for oss er den lokale tilhørigheten viktig. Samtidig har de ansatte i hele verden, sier Kjell Robert Kaspersen”, daglig leder i Arena Larvik IKS.

Fortsatt forutsigbar drift

Gjennom de siste fem årene har arenaen hatt et samarbeid med IT-selskapet Boligmappa, og arenaen har siden 2015 gått under navnet Boligmappa Arena. Men fra 1. juni er det Jotron som tar over som sponsor, og om ikke lenge vil hallen dekoreres med navnet til teknologiselskapet. Avtalen løper frem til mai 2025 med intensjon om forlengelse.

“Det gjør at vi fortsatt vil ha en forutsigbarhet for driften, og det er viktig”, sier Kaspersen.

Jotron har hovedkontor i Larvik, men ansatte spredt rundt i hele verden. I dag teller de 300 ansatte, hvorav 170 er tilknyttet hovedkontoret i Larvik.

“Vi flyttet inn i nye lokaler på Ringdalskogen midt under verste Korona-krisen og er nå vel installert. Jotron har et langsiktig perspektiv, og som en sentral aktør i Larvik, synes vi det var naturlig å sette vårt preg på byen i enda større grad. Det fikk vi en god mulighet til med arenaen”, forteller Merete Berdal, administrerende direktør i Jotron.

Allsidig arena

Larviks storstue har vært hjem til alt fra Champions League-thrillere med Larvik håndballklubb, konserter, melodi grand prix og messer, til gymtimer og eksamener med elever fra Thor Heyerdahl videregående skole.

 Både Berdal og Kaspersen gleder seg til å ta imot gjester på ulike arrangementer.

“Velkommen til Jotron Arena!” sier de i kor.

Bilde: Kjell Robert Kaspersen, daglig leder Arena Larvik IKS og Merete Berdal, adm. dir. Jotron

News

solutions