Nye norske nødpeilesendere sender svar tilbake

Hva betyr det for brukerne i en nødsituasjon?

En av Jotrons nye nødpeilesendere ble nylig testet under den store redningsøvelse AMRO på Svalbard. Under øvelsen tok det bare noen sekunder fra nødsignalet ble utløst til meldingen om at nødsignalet var mottatt kom tilbake.

– Vi må se på tilbakesvarfunksjonen i Galileo som et ledd i en større utvikling, og at dette åpner opp for nye tjenester i fremtiden, sier Knut Espen Solberg, prosjektleder innen satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Link til artikkel fra Norsk Romsenter (Norwegian text only)

News

solutions